Theo quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc thu hồi, xử lí sản phẩm thải bỏ, kể từ ngày 1/1/2018 trong đó có quy định về các phương tiện giao thông là xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô các loại thải bỏ sẽ bị thu hồi và xử lý.

Quyết định nêu rõ, nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam, thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ; có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ của mình; khuyến khích tiếp nhận sản phẩm cùng loại với sản phẩm mình đã bán ra thị trường mà không phân biệt nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất; tiếp nhận để xử lý những sản phẩm thải bỏ của mình đã đưa ra thị trường do nhà sản xuất khác thu hồi được khi có yêu cầu…

Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao các sản phẩm thải bỏ theo các hình thức: Tự chuyển đến điểm thu hồi; chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ;… Cơ sở phân phối có trách nhiệm phối hợp với nhà sản xuất thiết lập điểm thu hồi và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại cơ sở của mình theo đề nghị của nhà sản xuất; lưu giữ các sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ 15/7/2015

Như Phúc

Nhà sản xuất ôtô, xe máy phải thu hồi sản phẩm thải loại tại Việt Nam

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/05/f846dc8d8f.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/05/f846dc8d8f-150x150.jpegadminThị trường xe
Theo quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc thu hồi, xử lí sản phẩm thải bỏ, kể từ ngày 1/1/2018 trong đó có quy định về các phương tiện giao thông là xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô các loại thải...