– Nếu để mở phòng tập thì bạn không thể dùng may chay...