Kinh tế vững mạnh thì nhu cầu sở hữu những thiết bị cao cấp...