Khi mà thị trường kinh doanh ngành thể thao ngày càng cạnh tranh, những...