Thuốc Nicebiotamin (vitamin thuộc nhóm B) có số lô: 14801, NSX: 24/4/2014, HD: 23/4/2017, SĐK: VN – 14596 – 12 do Công ty Chunggei Pharm. Co., Ltd, Korea sản xuất, Công ty TNHH MTV 120 Armephaco nhập khẩu.

Thuốc kháng sinh Gefdur (Cefpodoxime proxetil for oral suspension USP 100mg), số lô: WBD1410, NSX: 8/2014, HD: 7/2016, SĐK: VN – 12988 – 11 do Công ty West – Coast pharmaceutical works Ltd, India sản xuất, Công ty cổ phần Armephaco nhập khẩu.

Sở Y tế yêu cầu các công ty nhập khẩu, nhà phân phối thực hiện thu hồi, gửi thông báo thu hồi tới tất cả các cơ sở mua thuốc, yêu cầu các cơ sở tiếp tục thông báo và thực hiện thu hồi khẩn trương, thu hồi triệt để lo thuốc không đạt chất lượng nêu trên.

Các đơn vị y tế trong và ngoài công lập rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng y tế các quận, huyện thông báo đến các cơ sở hành nghề, các nhà thuốc và kiểm tra việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn quản lý.

Sở Y tế giao bộ phận thanh tra là thường trực, phối hợp cùng các bộ phận chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu hồi, báo cáo thu hồi và xử lý thuốc thu hồi.

Nhân Hà

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/f682647625-1024x616.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/f682647625-150x150.jpegadminSức khỏe
Thuốc Nicebiotamin (vitamin thuộc nhóm B) có số lô: 14801, NSX: 24/4/2014, HD: 23/4/2017, SĐK: VN - 14596 - 12 do Công ty Chunggei Pharm. Co., Ltd, Korea sản xuất, Công ty TNHH MTV 120 Armephaco nhập khẩu. Thuốc kháng sinh Gefdur (Cefpodoxime proxetil for oral suspension USP 100mg), số...