Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA:

Công văn từ Liên Bộ Tài chính – Công thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây vẫn ở mức cao. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày kể từ ngày 04/6/2015 đến hết ngày 18/6/2015 là 82,426 USD/thùng xăng RON 92; 74,970 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 74,658 USD/thùng dầu hỏa; 364,664 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83, giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu thành phẩm kỳ tính giá ngày 19/6/2015 chênh lệch so với kỳ tính giá cơ sở ngày 4/6/2015 cao hơn 275 đồng/lít đối với xăng RON 92; cao hơn 275 đồng/lít đối với xăng E5; thấp hơn 287 đồng/lít đối với dầu diesel 0.05S; thấp hơn 275 đồng/lít đối với dầu hỏa; thấp hơn 521 đồng/kg đối với dầu mazut 180CST 3.5S.

Như vậy, giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu thành phẩm kỳ tính giá ngày 19/6/2015 chênh lệch so với giá bán trong nước đối với xăng RON 92 cao hơn 1.322 đồng/lít; Xăng E5: cao hơn 1.157 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: thấp hơn 287 đồng/lít; Dầu hỏa: thấp hơn 275 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: thấp hơn 423 đồng/kg.

Theo đó, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu với mức cụ thể: Xăng khoáng 1.047 đồng/lít; Xăng E5 882 đồng/lít;

Sau khi chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu, Liên bộ đồng ý tăng giá mặt hàng xăng, trong đó xăng Ron 92 tăng giá 275 đồng/lít (bằng mức chênh lệch giá cơ sở giữa 2 kỳ tính giá); Xăng E5 tăng giá 275 đồng/lít (bằng mức chênh lệch giá cơ sở giữa 2 kỳ tính giá).

Đồng thời, yêu cầu giảm giá mặt hàng dầu diesel 0.05S xuống 287 đồng/lít; Dầu hỏa giảm giá 275 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm giá 423 đồng/lít.

Theo Liên bộ, sau khi thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu, giá bán xăng RON 92 không cao hơn mức giá 20.711 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn mức giá 20.381 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn mức giá 16.077 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn mức giá 15.099 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn mức giá 12.730 đồng/kg.

Phương Dung

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/88dd4f5b30.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/88dd4f5b30-150x150.jpegadminKinh doanh
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:*TPP sẽ tác động như thế nào đến thu ngân sách của Việt Nam?* 7 nhà đầu tư mua hết 2,2 triệu cổ phiếu NDN bị “ế”* Độc chiêu chế thần dược tỏi đen bằng... nồi cơm...