Từ 29/2/2012, liên Bộ Tài chính – Bộ Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTC-BYT quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Sau thông tư trên, các bệnh viện công trên cả nước đã đồng loạt tăng giá viện phí đến mức kịch trần được cho phép.

Tuy nhiên, trước tình hình khủng hoảng kinh tế, người dân gặp nhiều khó khăn, để giảm gánh nặng từ chi phí khám chữa bệnh cho cộng đồng, TPHCM đã đi theo lộ trình riêng. Theo đó, việc tăng viện phí sẽ được điều chỉnh từng bước qua 3 giai đoạn từ 2014 – 2016.

Người dân kỳ vọng tăng giá viện phí sẽ đi cùng với tăng chất lượng khám chữa bệnh

Lần đầu tiên thành phố quyết định điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo thông tư liên tịch là vào tháng 6/2014. Trong đợt này, có tổng cộng 1.996 dịch vụ kỹ thuật được điều chỉnh theo hướng tăng, trong đó 477 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; giá giường bệnh mỗi ngày; các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tăng với mức 75% và 1.519 dịch vụ thuộc nhóm phẫu thuật, thủ thuật tăng mức 65% so với khung giá tối đa theo quy định.

Ở lần điều chỉnh thứ 2 này, giá viện phí đối với 2 loại dịch vụ kỹ thuật trên sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng tiếp 10%. Mức điều chỉnh giá lần này cũng chỉ tính 3/7 yếu tố chi phí trực tiếp là thuốc, vật tư; điện, nước, xử lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng. Bộ Y tế dự kiến đến năm 2016 sẽ đưa lương của y bác sĩ vào giá viện phí và đến năm 2018 sẽ bổ sung thêm các yếu tố khác như khấu hao vật tư máy móc; chi phí sửa chữa lớn đối với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; chi phí đào tạo nhân lực vào giá viện phí.

Như vậy, viện phí trên địa bàn TPHCM hiện nay ở hệ thống y tế công đã tăng ở mức 75% và 85% trên các dịch vụ kỹ thuật so với khung giá kịch trần được liên Bộ Tài chính – Bộ Y tế quy định. Giá viện phí điều chỉnh tăng được áp dụng cho cả đối tượng bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế.

Việc điều chỉnh giá viện phí sẽ từng bước tiến tới tính đúng, tính đủ chi phí khám chữa bệnh, xóa bỏ bao cấp đối với các bệnh viện công. Khi mức giá khám chữa bệnh điều chỉnh theo hướng tăng sẽ là gánh nặng đối với những người không tham gia bảo hiểm hiểm y tế, trên cơ sở đó sẽ tạo động lực để mọi người phải tham gia bảo hiểm góp phần tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Việc tăng giá viện phí được điều chỉnh lần này tại TPHCM đã nằm trong lộ trình hoạch định từ trước của UBND thành phố, do đó hầu hết người dân đã nắm được thông tin.

Sáng 1/6, bế con đến khám sức khỏe tại bệnh viện Nhi Đồng 2, chị Nguyễn Thanh Thúy Hà (ngụ tại quận 1) cho hay: “Nếu tính theo thị trường thì việc điều chỉnh tăng giá viện phí đã diễn ra chậm hơn so với giá cả các loại hình dịch vụ khác. Tuy nhiên, người dân chúng tôi vẫn kỳ vọng, việc tăng giá viện phí sẽ đi đôi với tăng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế giảm quá tải.”

Vân Sơn

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/936201d8aa.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/936201d8aa-150x150.jpegadminSức khỏe
Từ 29/2/2012, liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế đã ban hành thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTC-BYT quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Sau thông tư trên,...