Thông tin từ Cổng thông tin Chính phủ cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về cấp tín dụng, sử dụng hạn mức tín dụng hiệu quả, đúng mục đích và an toàn hoạt động ngân hàng, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu NHNN giám sát việc cấp tín dụng ngân hàng.

Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA:

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về đề xuất phê duyệt cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra sau cho vay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro; đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với khách hàng và người có liên quan theo quy định của pháp luật, định kỳ hàng tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt nam để giám sát, theo dõi.

An Hạ


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/b5dce37559.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/b5dce37559-150x150.jpegadminKinh doanh
Thông tin từ Cổng thông tin Chính phủ cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về cấp tín dụng, sử dụng hạn mức...