Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay số người tham gia BHYT đạt trên 64,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 71,4% dân số, tăng 2,7 triệu người so với tháng 5/2014. Đặc biệt, với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình đã tăng 227.000 thẻ. Điều này cho thấy, việc quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình là đúng hướng và quy định này của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đã từng bước được người dân đồng thuận và ủng hộ.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu phấn đấu đặt ra là đến năm 2015 BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 75% dân số và đến năm 2020 phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 80% dân số còn rất khó khăn. Bởi tại nhiều tỉnh, thành phố chưa đưa ra chỉ tiêu phát triển đối tượng và tỷ lệ bao phủ BHYT là một trong nhwngxc hỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHYT tại một số doanh nghiệp vẫn diễn ra phổ biến, kéo dài trong nhiều năm. Theo thống kê có khoảng 49% số người trong các doanh nghiệp không tham gia BHYT nhưng đến nay vẫn không có giải pháp giải quyết hiệu quả.

Theo Bộ Y tế, một trong những lý do quan trọng, đó là việc tiếp cận của người dân với thẻ BHYT còn khó khăn do họ không nắm bắt được thông tin. Qua kiểm tra tại 13 tỉnh, thành phố, nhiều người dân, kể cả cán bộ xã, phường cũng chưa biết mua thẻ BHYT ở đâu? Đối tượng nào phải tham gia BHYT hộ gia đình và có bắt buộc không?…

Nguyên nhân là do hệ thống đại lý bán thẻ BHYT của xã và đại lý bán thẻ BHYT của hệ thống bưu điện đều không ổn định, không chuyên nghiệp, có nơi cán bộ đại lý vừa được tập huấn xong tham gia bán thẻ được 1 tháng đã xin thôi…

Nhằm đạt mục tiêu 75% dân số tham gia BHYT vào cuối năm nay, chủ đề truyền thông trong năm được đặt ra là “Chung tay thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân”. Để triển khai chủ đề này sẽ có nhiều hoạt động diễn ra nhằm tuyên truyền để người dân hiểu, để tăng trách nhiệm của địa phương với việc phát triển BHYT tại địa phương….

Tú Anh

adminSức khỏe
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay số người tham gia BHYT đạt trên 64,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 71,4% dân số, tăng 2,7 triệu người so với tháng 5/2014. Đặc biệt, với nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình đã tăng 227.000...