Hiện nay, tình trạng tai biến mạch máu não xảy ra ngày càng nhiều,...