Ngôi căn hộ được thi công vào năm 1930 trong bài viết này có...