các bạn là người có ít thời gian đến phòng tập, các bạn muốn...