Khi sử dụng máy tập chạy bộ điện thời gian dài không thể nào tránh khỏi...