Nhiều người không lựa chọn máy tập đạp xe bởi họ nghĩ rằng tập với máy...