Những người bị bệnh bại liệt có thể sử dụng ghế massage hằng ngày...