Theo đó, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ sửa đổi Công văn 777 ngày 22/3/2015 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn một số nội dung thu BHYT theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bỏ quy định hộ gia đình phải xuất trình bản phôtô giấy tạm vắng, giấy ly hôn…

Hai cơ quan trên cũng thống nhất việc sớm hoàn thiện mẫu lập danh sách và tập huấn cho đại lý, cho người làm công tác lập danh sách BHYT theo hộ gia đình; tổ chức thu BHYT định kỳ sáu tháng hoặc một năm.

Trước đó, tại cuộc họp báo tháng 4, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cho rằng cả nước có hơn 63 triệu người tham gia BHYT, giảm 1,2 triệu thẻ so với cuối năm 2014, số thẻ giảm tập trung nhiều ở đối tượng tham gia theo hộ gia đình.

Theo Huy Hà

Pháp luật TPHCM

adminSức khỏe
Theo đó, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ sửa đổi Công văn 777 ngày 22/3/2015 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn một số nội dung thu BHYT theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bỏ quy định hộ gia đình phải xuất trình bản phôtô giấy...