Chiều nay 10/6, Quốc hội đã biểu quyết bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết về Quyết toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) 2013 với tỷ lệ gần 78% đại biểu tán thành.

Nghị quyết nêu rõ nội dung phê quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.084.064 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.277.710 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014.

Bội chi ngân sách nhà nước là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương.

Quốc hội đã biểu quyết bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết về Quyết toán NSNN 2013 với tỷ lệ gần 78% đại biểu tán thành.

Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA:

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: vay trong nước 180.347 tỷ đồng (một trăm tám mươi nghìn, ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), vay ngoài nước 56.422 tỷ đồng (năm mươi sáu nghìn, bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng).

Nghị quyết cũng giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 2716 ngày 19/5/2015 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Đồng thời, Nghị quyết của Quốc hội cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Trước đó, báo cáo giải trình thêm về quyết toán NSNN 2013 trước Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho hay, năm 2013 bội chi NSNN là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% GDP, vượt 41.269 tỷ đồng (bằng 1,3% GDP). Bội chi vượt là do tăng chi từ nguồn vốn ODA là 29.422 tỷ đồng và tăng chi trả nợ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng 13.190 tỷ đồng phát sinh năm 2011, nên theo quy định phải tăng mức bội chi ngân sách tương ứng.

Trước những số liệu trên, theo đánh giá của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển, tình hình thu, chi NSNN năm 2013 chưa thật sát thực tế. Việc xử lý nợ quỹ hoàn thuế và tăng chi từ vốn ODA đã làm tăng mức bội chi và đẩy nợ công tăng nhanh so với mức nợ công đã báo cáo Quốc hội.

Ông Hiển cho rằng: Việc tăng chi trả nợ quỹ hoàn thuế để bảo đảm tính trung thực, minh bạch của quyết toán NSNN là hợp lý. Việc tăng chi ODA do giải ngân tăng nhanh là một kết quả tích cực, thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, song Chính phủ chưa báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội là chưa phù hợp với Luật NSNN.

Tuy nhiên, sau khi xem xét báo cáo quyết toán NSNN năm 2013 đã được cơ quan Kiểm toán Nhà nước kiểm toán, xác nhận đúng đắn, Ủy ban Tài chính ngân sách nhận thấy, đây là số đã phát sinh, do vậy, đề nghị Quốc hội cho phép quyết toán số tiền này.

Nguyễn HiềnHà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/6206ee28a8-1024x768.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/6206ee28a8-150x150.jpegadminKinh doanh
Chiều nay 10/6, Quốc hội đã biểu quyết bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết về Quyết toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) 2013 với tỷ lệ gần 78% đại biểu tán thành. Nghị quyết nêu rõ nội dung phê quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013: Tổng...