BHYT đảm bảo khả năng điều trị, chi trả cho người bệnh khi không may gặp những rủi ro về sức khỏe, bệnh tật. Ảnh: H.Hải

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ nghiên cứu sửa đổi Công văn số 777 ngày 22/3/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung thu BHYT theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bỏ quy định hộ gia đình phải xuất trình bản pho to giấy tạm vắng, giấy ly hôn… mới được mua thẻ BHYT. Sớm hoàn thiện mẫu lập danh sách và tập huấn cho đại lý, cho người làm công tác lập danh sách BHYT theo hộ gia đình. Tổ chức thu BHYT định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm. Ban Thực hiện Chính sách bảo hiểm y tế phối hợp với Vụ bảo hiểm y tế trình xin ý kiến Thủ tướng việc giao cho trạm y tế xã việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Về thông tin số người tham gia BHYT trong đầu năm 2015 bị sụt giảm 1,4 triệu người, ông Sơn cho biết, tính đến hết năm 2014 số đối tượng tham gia BHYT đạt trên 64,5 triệu người. Tuy nhiên đến 31/3/2015 số đối tượng tham gia BHYT giảm mất 1,4 triệu người so với cuối năm 2014. Nhưng nếu so với cùng kỳ quý I/2014 thì số đối tượng tham gia BHYT tăng 2.315.893 người (quý 1/2014 có 60.841.651 người tham gia).

Về tình hình tham gia BHYT theo hộ gia đình, trong năm 2014, có 7,5 triệu người tham gia BHYT tự nguyện. Theo báo cáo nhanh của BHXH các tỉnh đến 31/3/2015, số đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình là: 7,7 triệu người tăng 2,9% so với cuối năm 2014. Trong 46 tỉnh có số đối tượng tham gia BHYT giảm, thì chỉ có 17 tỉnh giảm số đối tượng tham gia theo hộ gia đình, 6 tỉnh giảm trên 10% trong tổng số giảm (An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long,…).

Ông Lê Văn Khảm, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, trong trong giai đoạn đầu triển khai tham gia BHYT theo hộ gia đình, người dân vẫn còn phàn nàn, thắc mắc là do nhiều hộ gia đình chưa nắm rõ quy định mới. Ngoài ra, người dân muốn tham gia BHYT phải chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình nên ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT.

Vì thế tại Hội nghị giao ban 5 tháng đầu năm 2015 giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã thống nhất hướng chỉ đạo thực hiện tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai BHYT theo hộ gia đình, nhằm đạt mục tiêu 75% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2015.

Theo đó, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Đề án thực hiện BHYT toàn dân và Nghị quyết số 68 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bảo hiểm xã hội, BHYT.

Tập trung tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình; tăng tỷ lệ bao phủ theo các nhóm đối tượng (cận nghèo, nông dân có mức sống trung bình, người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh sinh viên); tập trung chỉ đạo, kiểm tra các tỉnh có tỷ lệ tham gia BHYT thấp dưới 60%, nắm thông tin hàng tháng về nhóm tham gia theo hộ gia đình, hộ cận nghèo và lao động trong các khối doanh nghiệp…

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng cán bộ xã phường, đại lý BHYT để thống nhất cách hiểu văn bản, thống nhất trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn chi tiết cho người dân nơi mua BHYT, các thủ tục để kê khai, lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình.Nghiên cứu có thể giao cán bộ Trạm y tế xã hoặc cộng tác viên Dân số làm đại lý để kết hợp hướng dẫn tuyên truyền tham gia BHYT theo hộ gia đình. Triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh để bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho Trẻ em dưới 6 tuổi.

Được biết, ngay sau hội nghị triển khai thực hiện Luật BHYT do Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp tổ chức tại 2 khu vực, BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để ban hành nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh Ủy về việc triển khai thực hiện Luật BHYT trên địa bàn. Tính đến ngày 19/5/2015 đã có 40 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch, Quyết định, Công văn về việc triển khai thực hiện Luật BHYT.

Hồng Hải

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/05/fcba858bd8.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/05/fcba858bd8-150x150.jpegadminSức khỏe
BHYT đảm bảo khả năng điều trị, chi trả cho người bệnh khi không may gặp những rủi ro về sức khỏe, bệnh tật. Ảnh: H.Hải Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ nghiên cứu sửa đổi Công văn số 777 ngày 22/3/2015 của BHXH Việt Nam hướng dẫn một số...