Đất Xanh ký hợp đồng cung ứng chung cư Lạc Hồng Lotus 2 N01 T1, đây được xem bước tiến mới sự cộng tác lớn mạnh , gắn bó trong khoảng thời gian dài giữa 2 bên công ty

Ngày 19/07 vừa mới đây , tổ chức cổ phần đầu tư Lạc Hồng đã diễn ra buổi lễ ký kết giao kèo cung cấp Dự án chung cư lạc hồng lotus 2 N01-T1 với đơn vị CP nhà cung cấp Đất Xanh Miền Bắc tại hội sở văn phòng Lạc Hồng.

tham gia buổi lễ có đại diện của 2 doanh nghiệp là ông Vũ cương quyết – tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc và ông Lê Xuân Trường – chủ toạ HĐQT của Lạc Hồng cộng đại diện những phòng ban hai bên tổ chức .

Ông Lê Xuân Trường khẳng định: “Sau thành công của tòa N01 T5 Ngoại Giao Đoàn – chung cư lạc hồng lotus N01 T1 nằm trong chuỗi chung cư chiến lược trong sự hiệp tác phát triển , gắn bó lâu dài giữa 2 bên công ty “

Đất Xanh được Vietnam Report bình chọn là một trong những doanh nghiệp trả lời , môi giới bất động sản uy tín nhất trong năm 2016. Nghiên cứu được dựa trên kết quả nghiêm cứu độc lập, khách quan trên những tiêu chí : tiềm lực vốn đầu tư , uy tín của tổ chức , tỷ lệ giao dịch thành công, số lượng và tiến độ thực hành chung cư . Việc chọn lựa ĐXMB làm tổ chức cung ứng độc quyền của Dự án chung cư lạc hồng lotus đã trải qua công đoạn giám định của bên công ty Lạc Hồng giúp người mua có thể hoàn toàn yên tâm đặt niềm tin vào Công trình .

Đất Xanh top 5 thương hiệu tổ chức môi giới uy tín

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2016/12/ky-ket-hop-dong-phan-phoi-du-an-lac-hong-lotus-n01-t1-1-2.pnghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2016/12/ky-ket-hop-dong-phan-phoi-du-an-lac-hong-lotus-n01-t1-1-2-150x150.pngAnh VietXây dựng nhà cửa
Đất Xanh ký hợp đồng cung ứng chung cư Lạc Hồng Lotus 2 N01 T1, đây được xem bước tiến mới sự cộng tác lớn mạnh , gắn bó trong khoảng thời gian dài giữa 2 bên công ty Ngày 19/07 vừa mới đây , tổ chức cổ phần đầu tư...