Đọc những thông tin kinh tế – tài chính mới nhất trên FICA:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, triển khai thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án tại các dự án: Bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (Liên doanh Quốc Cường Gia Lai và Vinacapital) và dự án Khu du lịch sinh thái Ghềnh Bàn – Bãi Đa (Công ty Cổ phần 79); báo cáo đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với việc thực hiện các dự án nêu trên tại cuộc họp nghe trước các đồ án quy hoạch kiến trúc tháng 6/2015.

Đối với các dự án ven biển đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đã ký cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án nhưng không triển khai, triển khai chậm, gồm: Dự án Khu du lịch Nam Phát, dự án khu du lịch ven biển của Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu, Khu du lịch IVC, dự án The Nam Khang, dự án Khu du lịch biển của Công ty Cổ phần Bắc Nam 79, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra tình hình sử dụng đất, rà soát tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết, xử phạt theo quy định. Trường hợp dự án vẫn không triển khai xây dựng theo quy định, đề xuất việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất theo quy định; báo cáo tại cuộc họp nghe trước các đồ án quy hoạch kiến trúc tháng 6/2015.

Đối với các dự án ven biển đã ký cam kết tiến độ triển khai thực hiện dự án (chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư) nhưng không triển khai, triển khai chậm, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra tình hình sử dụng đất, xử phạt theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời đề xuất việc thu hồi đất theo quy định; báo cáo tại cuộc họp nghe trước các đồ án quy hoạch kiến trúc tháng 6/2015.

Đối với các dự án đã có chủ trương thu hồi của UBND thành phố: Khu du lịch Biển Đông mở rộng (Bãi Rạng) và Vệt biệt thự khu nghỉ mát và du lịch sinh thái Bãi Trẹm (Biển Đông Mở rộng), giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hoàn thành thủ tục thu hồi đất, dự án theo đúng chủ trương của UBND thành phố tại nội dung Thông báo số 88/TB-UBND ngày 08/4/2014 để giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý và tổ chức kêu gọi đầu tư theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Khánh Hồng

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/0a0cd21fe9.gifhttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/0a0cd21fe9-150x120.gifadminKinh doanh
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:* FTA không tác động nhiều đến ngân sách * Việt Nam khởi kiện Indonesia ra WTO * Hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án B6 Giảng Võ * Cả phố dùng nước rửa bát chế từ......