Các chuyên gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ để góp ý cho chiến lược phát triển kinh tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Ngày 7/6/2015, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp tổ chức Diễn đàn chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”.
Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước; trong đó, có các chuyên gia kinh tế, tài chính, luật, hành chính công là người Việt Nam đang làm việc tại các trường đại học của Mỹ, Pháp, Úc, Nhật; Ngân hàng Thế giới (WB) như: GS. Nguyễn Đức Khương (Pháp), GS. Nguyễn Quốc Vọng (Úc), GS. Trần Văn Thọ (Nhật), GS. Trần Ngọc Anh (Mỹ), GS. Ngô Vĩnh Long (Mỹ), GS. Ngô Bảo Châu (Mỹ)…

Với mục đích tạo cơ hội cho trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn trên tinh thần xây dựng và tích cực vào những vấn đề thiết thực đối với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời giao lưu kết nối với trí thức và các nhà quản lý trong nước. Diễn đàn được tổ chức nhằm huy động kiến thức của chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và kinh nghiệm quốc tế vào hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, chiến lược phát triển kinh tế và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Dự kiến, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề chính như: Đổi mới mô hình tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế; chính sách phát triển công nghiệp, nông nghiệp; vấn đề phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt nam trong hội nhập quốc tế…

B.K

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

http://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/1b7b337103-1024x571.jpeghttp://mrbendig.com/wp-content/uploads/2015/06/1b7b337103-150x150.jpegadminKinh doanh
Các chuyên gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ để góp ý cho chiến lược phát triển kinh tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.Ngày 7/6/2015, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam...