Theo đó, 4 đội phản ứng nhanh được phân đều tại 4 khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Các đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn phụ trách; Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện phápphòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS-CoVxảy ra trên địa bàn.

Riêng đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoVkhu vực miền Bắc ngoài trách nhiệm phụ trách địa bàn khu vực miền Bắc đồng thời có trách nhiệm đáp ứng, hỗ trợ các khu vực khác trên phạm vi toàn quốc khi có yêu cầu hoặc tình hình dịch bệnh MERS-CoV có diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế giao trách nhiệm các đội trưởng các Đội phối hợp chặt chẽ với Trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở nơi có trường hợpmắc bệnh MERS-CoV xảy ra để chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn một cách hiệu quả.

Tú Anh

adminSức khỏe
Theo đó, 4 đội phản ứng nhanh được phân đều tại 4 khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Các đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn phụ trách; Sẵn sàng lên đường làm...